Sportsfiske er fiske som drives som hobby eller fritidsaktivitet. Sportsfiske er fin rekreasjon, og aktiviteten passer både for unge og eldre, kvinner og menn. Det finnes mange ulike fiskeredskaper man kan bruke, men vanligvis brukes stang og snelle, harpe, pilk eller oterfjøl med lokkemiddel og agn tilpasset den fisketypen man ønsker å fange. Man kan fiske både i saltvann og ferskvann, fra båt eller fra land. De vanligste typene agn er flue, slik og spinner, samt mark eller maggot. Det er ikke tillatt å bruke levende agn i Norge, som frosk eller småfisk.Sportsfiske kan bedrives både i sjøen, i elver, i bekker og i vann eller innsjøer, og vanlige fisketyper man prøver å fange er abbor, ørret, gjedde, røye, harr, sjøørret og laks, samt torsk, sei, makrell og sjøørret i saltvann. De fleste fiskerne beholder fangsten, men fang-og-slipp har også blitt mer vanlig enkelte steder. I utlandet driver man også med såkalt ”Touch and go”, der fisken bare biter på en butt krok, før den slipper taket igjen, og svømmer videre. Sportsfiske kan drives over store deler av landet, og er en populær aktivitet om sommeren. Om vinteren er det også mange som driver med isfiske.