Namsen er en av de beste lakseelvene i Norge, og kalles ofte Elvenes dronning. Laksefiskere fra mange land kommer hvert år for å fiske i Namsen. Det blir tatt mange storlaks i Namsen, og regionen har også mange andre fiskemuligheter, enten man foretrekker å fiske laks eller ørret. På nettsiden Fish Namsen finner man mye informasjon både om Namsen og om hvordan man kan skaffe seg fiskekort der.Namsen ligger nord i Nord-Trøndelag fylke, og vassdragets samlede lengde er 210 km. Namsenvassdraget har et stort nedbørsfelt, og hovedelva Namsen har en middelvannføring på 290 m3/sekund ved utløpet i Namsenfjorden. Den store vannføringen er en av årsakene til at det finnes så mange storlaks i elva. Namsen har lokket utenlandske fiskere siden 1830-tallet. I starten var det flest engelske turister som kom, men senere kom det også folk fra andre land. I dag er det elva et populært sted både for norske og utenlandske fiskere. I innlegget ”Bra fiskeredskap for nybegynnere” kan man lese om hva man trenger dersom man planlegger en fiskereise til Namsen.Fiskumfoss er et populært laksevald, men det er også mange andre steder i elva der man kan få storfisk. Man kan fiske både fra land og fra båt.