Mange begynner med nybegynnersett og enkle stenger når de starter med sportsfiske, men etter hvert som man samler erfaring som fisker, er det greit å forbedre utstyret. Det finnes mange spesialiserte stenger for ulike typer fisk og ulike fiskeområder. Det finnes også veldig mye ekstrautstyr man kan kjøpe, slik at man kan kjøpe inn ting etter som man trenger dem. Sportsfiske kan være så dyrt eller så billig som man vil. Dersom man bruker mye tid på å fiske, er det greit å kjøpe inn en god del stenger og ulike sneller og snører.Det finnes mange fluer å få kjøpt, men når man blir mer erfaren, kan man også lage egne fluer. Da kan man tilpasse fluene til lokale forhold, for fisk på ulike steder biter på ulike fluer. Når man lager fluene selv, kan man eksperimentere og komme fram til sin egen, perfekte flue.