Namsen er en av de beste lakseelvene i Norge, og kalles ofte Elvenes dronning. Laksefiskere fra mange land kommer hvert år for å fiske i Namsen. Det blir tatt mange storlaks i Namsen, og regionen har også mange andre fiskemuligheter, enten man foretrekker å fiske laks eller ørret. På nettsiden Fish Namsen finner man mye informasjon både om Namsen og om hvordan man kan skaffe seg fiskekort der.

Namsen ligger nord i Nord-Trøndelag fylke, og vassdragets samlede lengde er 210 km. Namsenvassdraget har et stort nedbørsfelt, og hovedelva Namsen har en middelvannføring på 290 m3/sekund ved utløpet i Namsenfjorden. Den store vannføringen er en av årsakene til at det finnes så mange storlaks i elva. Namsen har lokket utenlandske fiskere siden 1830-tallet. I starten var det flest engelske turister som kom, men senere kom det også folk fra andre land. I dag er det elva et populært sted både for norske og utenlandske fiskere. I innlegget ”Bra fiskeredskap for nybegynnere” kan man lese om hva man trenger dersom man planlegger en fiskereise til Namsen.

Fiskumfoss er et populært laksevald, men det er også mange andre steder i elva der man kan få storfisk. Man kan fiske både fra land og fra båt.